Rólunk

Az egyesület neve

Az egyesület a „Pro Feelfolu” nevet kapta, Marosfelfalu első írásos említésére hivatkozva. A „Feelfolu” megnevezés elé a latin „pro” (mellett) került, így a nemzetközileg is érthető „Marosfelfaluért” lett a neve.

Az egyesület célja

A működési területén összefogja, szervezze a lakosság kulturális tevékenységét, mozgósítson a közösségi célok megvalósításáért, közreműködjön a falu fejlesztési feladatainak a megoldásában, véleményt formáljon minden, a falu fejlesztését érintő kérdésben. Ápolja a falu hagyományait, erősítse az itt élő emberek közötti kapcsolatokat, segítse azok kialakítását. E célok elérése érdekében felvállalja, hogy előadásokat, képzéseket és továbbképzéseket, valamint vitafórumokat és egyéb rendezvényeket szervez, gyűjti a településrész történetére, néprajzára vonatkozó adatokat, információkat, kiadványokat. Kapcsolatokat épít ki és tart fenn más civil szervezetekkel, gazdálkodó szervezetekkel, valamint együttműködést alakít ki más művelődési intézményekkel.

E célok elérését szolgáló tevékenységét nyereség- és vagyonszerzési célkitűzés nélkül egyesület formájában végzi.

Az egyesület feladatai

  • A lakosságot közhasznú információkkal ellátni;
  • lehetőségeihez képest anyagi és erkölcsi eszközökkel támogatni közhasznú rendezvényeket, valamint programokat;
  • céljainak megfelelő, főként nonprofit szolgáltatásokat kialakítani;
  • igény szerint integrálni a helyi önkéntes szerveződéseket;
  • a célok megvalósítása érdekében pályázatokat benyújtani az azokat kiíró szervezetekhez;
  • vállalkozási tevékenységet folytatni vagy vállalkozásban részt venni alapvető céljai megvalósítása érdekében, valamint a vállalkozási tevékenység eredményét alapcéljaira felhasználni;
  • kapcsolatot kiépíteni, illetve együttműködni más civil, önkormányzati és gazdálkodó szervezetekkel helyi, országos és nemzetközi szinten.

Az egyesület céljai megvalósítása érdekében közhasznú szolgáltatásait nem csupán tagjai, hanem valamennyi természetes és jogi személy, továbbá más gazdálkodó egység részére is nyújtja.

Az egyesület működésének, szolgáltatásainak és beszámolóinak nyilvánosságát internetes honlapon biztosítja.

Az egyesület, mint közhasznú szervezet gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú vagy az alapszabályban meghatározott alapcél szerinti tevékenység megvalósítását nem veszélyeztetve végezhet.

Az egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytathat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújthat. Országgyűlési és önkormányzati képviselőjelöltet nem állíthat és nem támogathat.

Vagyunk és teszünk a közösségért.

Az egyesület, mint közhasznú szervezet működése nyilvános, szolgáltatásait bárki megkötés nélkül igénybe veheti.